Odpowiedzi

2010-03-24T17:23:36+01:00
Materia ma strukturę ziarnistą,oznacza to ze wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek a cząsteczki zbudowane są z atomów. Atom składa się z jadra atomowego i otaczających go elektrodów.Jądro atomowe składa sie z protonów i neutronów.Protony mają ładunek elektryczny dodatni, natomiast neutrony sa elektrycznie obojętne. Neutrony i protony zbudowane są z kwarków
2010-03-24T17:29:07+01:00
1. Własciwości materi :
w budowie materi wyróżniamy 3 stany skupienia :
stały,ciekły i gazowy(inaczej lotny)
2.budowa materi:
Materia zbudowana jest z jądra i powłok elektronowych, tworzących chmurę elektronową. Jądro tworzą protony i neurony.