Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T18:24:35+01:00
A) Bi₃ (PO₃)₅- fosforan (III) bizmutu (V)

Masa = 3 × 209 + 5× 31 + 15 × 16= 1022g/mol
M 3 atomów bizmutu (Bi) = 3 × 209= 627g/mol
M 5 atomów fosforu (P) = 5× 31= 155g/mol
M 15 atomów tlenu (O) = 15 × 16= 240g/mol

Masa Bi₃ (PO₃)₅ -1022g/mol -----to jest ------100 %
M Bi -627g/mol----------------------to jest------X %
X= 627g/mol × 100 % : 1022g/mol
X=61,3 %
Bizmut w tej cząsteczce stanowi 61,3 %.

Pozostałe pierwiastki już podobnie, do tej samej proporcji podstawiamy masy: fosforu,następnie tlenu.

Bi₃ (PO₃)₅ -1022g/mol --------100 %
P 155g/mol-----------------------X %
X= 155g/mol × 100 % : 1022g/mol
X=15,2 %
fosfor w tej cząsteczce stanowi 15,2 % .

Bi₃ (PO₃)₅ -1022g/mol --------100 %
O 240g/mol-----------------------X %
X= 240g/mol × 100 % : 1022g/mol
X=23,5 %
tlen w tej cząsteczce stanowi 23,5 % %.

b)Pb₂(CO₃)₅ -węglan antymonu (V)
Masa Pb₂(CO₃)₅ = 2 ×122 + 5×12 + 15 × 16= 544 g/mol
M 2 atomów antymonu (Sb) = 2 × 122= 244g/mol
M 5 atomów węgla (C) = 5× 12= 60 g/mol
M 15 atomów tlenu (O) = 15 × 16= 240g/mol

Pb₂(CO₃)₅ -544g/mol --------100 %
Pb 244g/mol-----------------------X %
X= 244g/mol × 100 % : 544g/mol
X=44,9 %
Antymon w tej cząsteczce stanowi 44,9 %

Pb₂(CO₃)₅ -544g/mol --------100 %
C 60 g/mol -----------------------X %
X= 60g/mol × 100 % : 544g/mol
X=11 %
Węgiel w tej cząsteczce stanowi 11 %

Pb₂(CO₃)₅ -544g/mol --------100 %
O 240g/mol -----------------------X %
X= 240g/mol × 100 % : 544g/mol
X=44,1%
Tlen w tej cząsteczce stanowi 44,1 %

c) Sn( NO₃)₄- azotan(V) cyny (IV)
M Sn( NO₃)₄= 119 + 4 × 14 + 12 × 16= 367g/mol
M cyny- 119g/mol
M czterech atomów azotu(N) -4 × 14= 56g/mol
M 12 atomów tlenu-12 × 16=192g/mol

Sn( NO₃)₄ -367g/mol --------100 %
Sn -119 g/mol -----------------------X %
X= 119g/mol × 100 % : 367g/mol
X=32,4%
Cyna w tej cząsteczce stanowi 44,1 %

Sn( NO₃)₄ -367g/mol --------100 %
N -56 g/mol -----------------------X %
X= 56g/mol × 100 % : 367g/mol
X=15,3%
Azot w tej cząsteczce stanowi 15,3 %

Sn( NO₃)₄ -367g/mol --------100 %
O -192 g/mol -----------------------X %
X= 192 g/mol × 100 % : 367g/mol
X=52,3 %
Tlen w tej cząsteczce stanowi 15,3 %