Odpowiedzi

2009-10-30T09:19:45+01:00
· -rodzaje zagrożeń środowiska:
Zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną;
· Zakłady przemysłowe (rożne procesy technologiczne);
· Pojazdy mechaniczne;
· Rozproszone źródła sektora komunalno - bytowego, gospodarstwa rolne;
· Obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami Polski.

Sposoby ochrony środowiska:
racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego