1. Wyjaśnij pojęcia:monarchia absolutna, bostońskie picie herbaty, oświecenie, manufaktura, rewolucja przemysłowa, wolna elekcja, liberum veto, hetman, potop szwedzki, wojna podjazdowa, insurekcja, złota wolność, konfederacja, artykuły henrykowskie, jakobini.

1

Odpowiedzi

2010-03-25T23:42:38+01:00
Monarchia absolutna,-forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii,

bostońskie picie herbaty,-protest polityczny mieszkańców Bostonu przeciwko polityce fiskalnej metropolii,

oświecenie,-epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem,

manufaktura, jedna z form funkcjonowania jednostek gospodarczych (przedsiębiorstw) we wcześniejszych stadiach rozwoju produkcji przemysłowej,

rewolucja przemysłowa,-proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych,

wolna elekcja,-wybór monarchy

liberum veto,-prawo posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania ich i unieważnienia podjętych na niej uchwał,

hetman,-historyczna nazwa głównodowodzącego armią,

potop szwedzki -szwedzki najazd na Polskę w 1655 r.,

wojna podjazdowa-sposób prowadzenia walki strona słabsza unika rozstrzygającej bitwy, atakując mniejsze oddziały wroga, zaplecze i tabory,

insurekcja,-polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794,

złota wolność, -swobody, prawa i przywileje, przysługujące szlachcie,

konfederacja,-grupa utworzona przez partie, państwa lub miasta dla osiągnięcia określonych celów,

artykuły henrykowskie,-akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia,

jakobini-lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji,
3 5 3