Odpowiedzi

2010-03-24T18:25:54+01:00
Główne źródła zanieczyszczeń wód stanowią:
- odprowadzenia ścieków komunalnych (z miast i wsi) i przemysłowych (poprodukcyjne);
- odprowadzenia wód pochłodniczych z energetyki i przemysłu;
- odprowadzenia wód kopalnianych;
- spływy powierzchniowe z terenów użytkowanych rolniczo;
- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych;
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (bez kanalizacji);
- zanieczyszczenia atmosferyczne.
5 2 5