W 12gramach węgla jest około 6*10 23 atomów.Ile jest atomów w tonie węgla?
Najniższe panujące w przestrzeni kosmicznej ciśnienie to 10-14PA.Ile razy to ciśnienie jest mniejsze od przeciętnego ciśnienia atmosferycznego, które wynosi około 105 Pa?
Pilne !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T17:44:36+01:00
2 zadanie
105:10=10,5
105:14=7,5

odp. Ciśnienie jest mniejsze ok.7,5-10,5 razy.