Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:34:23+01:00
Konrad Adenauer
Urodził się 5 stycznia 1876 roku w Kolonii. Dorastał w drobnomieszczańskiej rodzinie urzędniczej jako trzecie dziecko z pięciorga rodzeństwa. Od najmłodszych lat, znaczącą rzeczą dla niego była pobożność i przywiązanie do praktyk religijnych. Jako katolik wychowywał się w świecie niezmiennych wartości chrześcijańsko-humanistycznych. Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczął studia na kierunku prawa i ekonomii. Wcześnie zaangażował się w działalność polityczną. Już od 1906 roku pracował jako kierownik działu, a następnie od 1917 roku jako nadburmistrz miasta Kolonii. Rok 1933 przerwał jego pracę we władzach Kolonii. Gdy Adolf Hitler jako Kanclerz Rzeszy chciał odwiedzić to miasto, Adenauer odmówił przyjęcia go, dając wyraz swoim antyfaszystowskim poglądom. W efekcie 17 lipca 1933 roku Herman Gring - ówczesny prezydent pruskiej rady ministrów - odwołał go z urzędu, a w latach 1934-44 Adenauer kilkakrotnie trafiał do więzienia i na gestapo. Drugiego maja 1945 roku, Amerykanie okupujący w tym czasie Kolonie, ustanowili Konrada Adenauera ponownie nadburmistrzem. Gdy jednak w październiku miasto przeszło pod administrację brytyjsk±, nowy komendant wojskowy Północnej Nadrenii zwolnił Adenauera. Od 1946 roku datuje się aktywna działalnoć przyszłego kanclerza w CDU Nadrenii - Północnej Westfalii. W sierpniu 1948 roku Adenauer zostaje wybrany prezydentem Rady Parlamentarnej, opracowującej nową konstytucję RFN. Nowy akt wszedł w życie 23 maja 1949 roku. W pierwszych wyborach parlamentarnych 14 sierpnia 1949 roku chrześcijańscy demokraci (CDU) zdobywają większość głosów, a Konrad Adenauer podejmuje się utworzenia rządu pod swoim kierownictwem. W wieku 73 lat, 15 września 1949 roku Konrad Adenauer zostaje Kanclerzem Federalnym. Pozostał nim do 1963 roku. Odszedł z urzędu mając 87 lat. Pośród wielu osiągnięć 14 letniego okresu sprawowania rządów przez Konrada Adenauera dla całej Europy ważne okazały się prace prowadzone w latach 50-tych i zakończone podpisaniem traktatu o założeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Konrad Adenauer, jeden z ojców Europy, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w Rhondorf w wieku 91 lat.
3 2 3