1.Omów rodzaje i funkcje tkanki nabłonkowej
2.Opisz związek budowy z funkcjami w różnych typach tkanki łącznej.
3.Wymień funkcje krwi
4. Wskaż co najmniej 3 różnice w : tkance mięśniowej gładkiej, tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej i tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca
5.Omów związek budowy neuronów z pełnioną przez nie funkcją.

ZA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ DAN NAJLEPSZĄ MAM TO NA JUTRO PLISS
;)

2

Odpowiedzi

2010-03-24T17:36:48+01:00
3. Funkcje krwii:
-transportuje hormony
-wytwarza skrzep
-zwalcza wirusy,bakterie i inne czynniki zakaźne
-utrzymywanie stałej temperatury narządów
-transpotr substancji odżywczych przez osocze i tlen przez erytrocyty
-odprowadzanie przez osocze dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji
1. Rodzaje tkanki nabłonkowej:nabłonek okrywający,nabłonek wyściełający,
nabłonek gruczołowy.
Tkanka nabłonkowa okrywa i wyściała, czyli chroni.
5.Wzdłuż neuronów są przewodzone impulsy nerwowe informujące o tym, co się dzieje w otoczeniu
Dendryty i rogałęzienia końcowe aksonu umożliwiają łączenie się komórek nerwowych w ciągi sieci
17 4 17
2010-03-24T17:48:08+01:00
Funkcje krwi w organizmie:
1. Łączy poszczególnych części ciała.
2. Doprowadza do komórek składniki odżywcze i tlen.
3. Odprowadza z komórek CO2 i produkty przemiany materii.
4.Reguluje temperaturę ciała.
5. Zawiera mechanizmy obronne i odpornościowe.
6. Rozprowadza hormony.

mięśnie gładkie:
1. Kształt włókien:wydłużone, wrzecionowate, ostro zakończone
2. Sposób ułożenia włókien: równoległy
3. Występowanie: narządy wewnętrzne, np. przewód pokarmowy, pęcherz moczowy, naczynia krwionośne
4. Brak poprzecznych prążków
5. Liczba jąder w jednym wlóknie: jedno
6. Położenia jąder: centralne
7. Szybkość skurczów: mała
8. Zdolność pozostawania w stanie skurczu: duża
9. Regulacja skurczów: niezależna od woli

mięśnie szkieletowe:
1 Kształt włókien: wydłużone, cylindryczne, tempo zakończone.
2. Sposób ułożenia włókien: równoległy
3. Wtystępowanie: przytwierdzone do kości
4. występują poprzeczne prążki
5. wiele jąder w jednym włóknie
6. Położenie jąder: peryferyjnie
7. duża szybkość skurczu
8. mała zdolność pozostawania w stanie skurczu
9. regulacja skurczów: zależna od woli

mięsień sercowy:
1. Kształt włókien: wydłużone, rozgałęziają się i łączą ze sobą
2. Sposób ułożenia włókien: nieregularnie
3. Występowanie: buduje ściany serca
4. występują poprzeczne prążki
5. wiele jąder w jednym włóknie
6. Położenie jąder: peryferyjnie
7.duża szybkość skurczów
8. odporne na zmęczenia
9. Regulacja skurczów: niezależne od woli
31 4 31