1.OBlicz stosujac znane Ci dzialania.:
a. [15 ²/₃-(-7 ½)]÷³/₂=
b. 3¹/₄-2×0,25
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻=
2⅓-2×⅓+3,5×2¼ tO jest pod ulamkiem

b. (6³/₅-3³/₁₄)×5 5/6
₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋=
(21-¼)÷2½
2.usun niewymiernosci z mianownika
a. 6√5
----=
√3
b. 3√2-5
--------=
√7-√2
c. 1
----------------=
(√2-1)×(√3+2)


3.wykonaj dzialania i przeprowadz redukcje wyrazow podobnych
a.(x+1)²-(2x-3)²-(x+3)²+2(x-2)(x+2)=
b.Wykonaj odpowiednie przekształcenia doprowadzajac do najprostrzej postaci wyrazenia i oblicz wartosc tego wyrazenia.
(3x-1)²-3(x²-x+1)+2(x-2)² dla x=√2


3.Stosujac prawa dzialan na potegach oblicz:
a. [5²×(¹/25)²]³
-----------------=
0,2

b.(¾)²×4²×(-¹/₃)²=


4.a.Kuchenka mikrofalowa kosztowala poczatkowo 1420 zl.Najpierw jej cene podniesiono 0 5% a nastepnie obnizono o 30%.Ile kosztuje kuchenka obecnie?
b.Na wycieczke szkolna pojechało 24 osob, co stanowi 80% liczby uczniow pewnej klasy.Ile uczniow liczy klasa?


1

Odpowiedzi

2009-10-29T13:32:28+01:00
1]=[47/3+15/2]×2/3=139/6×⅔=15 całych i 4/9 2]=licznik =13/4-9/4=1 mianownik=5/3+63/8=229/24 cały ułamek=1:229/24=24/229 b]=licznik 3 i 27/70×35/6=237/12 mianownik=83/10 całosc=237/12×10/83=2 i 63/166 niewymiernosci: 1]=2√15 b]=3√14-5√7-5√2+6 to w liczniku a w mianowniku 5 nastepne posle ci potem bo to roboty na 2 godz.