Odpowiedzi

2010-03-24T23:02:33+01:00
Protokół z zebrania

W dniu..... odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego w sprawie
organizacji międzyszkolnych zawodów piłki siatkowej.
Drugim tematem była dyskusja nad zorganizowaniem dyskoteki,dla
uczczenia nadchodzącej wiosny.
Na zebraniu obecnych było 30 uczniów,głosów za było 24,przeciw 6,nikt się nie wstrzymał z daniem głosu.
Tak więc większością głosów zdecydowano,że zawody odbędą sie w pierwszej połowie marca,zaś dyskoteka odbędzie się w piątek w dniu.....
Początek zabawy zacznie się o godz.16.00 i potrwa do godziny 20.00.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach,zostały złożone na nim podpisy
wszystkich uczestników.