Odpowiedzi

2010-03-24T17:43:55+01:00
Pole sześcianu o krawędzi a to suma pól jego ścian, które są kwadratami
P= 6a², stąd 6a² = 864cm², a² = 144cm², więc a = 12cm
{12²= 144}
Odp. Krawędź sześcianu ma długość 12cm.
2010-03-24T17:46:12+01:00