Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:29:40+01:00
Forma religijna- chorał gregoriański: wykonywany tylko w kościołach, klasztorach, nigdy poza miejscami sakralnymi i tylko przez osoby duchowne. Powstał z połączenia elementów hebrajskiej muzyki synagogalnej (psalm, cantica), muzyki greckiej i bizantyjskiej oraz stanowiących ich pierwszą syntezę hymnów wczesnochrześcijańskich.
Msza- cykliczna forma wokalna lub wokalno-instrumentalna, reprezentatywna dla liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego. Rozróżniamy w niej 2 rodzaje śpiewów: ordinarium missae, czyli stałe części mszy z niezmiennymi tekstami (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) oraz proprium missae, czyli części mszy zmieniające się w zależności od uroczystości (introit, graduał, alleluja, sekwencja, offertorium, communio).
Motet- gatunek wielogłosowej, głównie religijnej muzyki wokalnej w epoce średniowiecza i renesansu. Powstał przez podkładanie słów pod melizmatyczne odcinki melodii wyższego głosu w średniowiecznym organum.
Forma świecka- pary taneczne: 1. utwór szybki, 2. utwór wolny.
Madrygał- początkowo charakteryzował się prostą konstrukcją. Był 2 lub 3-głosowym utworem wokalno-instrumentalnym, z głosem górnym o bogatej melizmatyce. W następnej fazie środki harmoniczne zostały znacznie wzbogacone, liczba głosów powiększyła się do 5 i 6, pojawiły się bardziej skomplikowane środki polifoniczne (imitacje, kanony). Renesansowa forma madrygału rozwinęła się z popularnej frottoli, asymilującej środki polifonii niderlandzkiej. W tej postaci madrygał był formą wokalną a cappella, najczęściej 4-głosową, o swobodnej budowie odzwierciedlającej nastrój tekstu poetyckiego.
1 5 1