Odpowiedzi

2010-03-24T17:49:30+01:00
1. Przecinek stawiamy przed wyrazami takimi jak : że ponieważ,bo, wiec,dlatego, toteż, to, zatem, wobec tego itd.

2. Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie.

3.Przecinek stawiamy po wyrazach takich jak:sądzę, myślę, przypuszczam, wiadomo, zdaje się, być może, jak widać