1.Zbiornik zawiera 100 l roztwru , w którym jest 12% kwasu siarkowego i 88 % wody.Ile kwasy należy dodac aby otrzymac 20-procentowy roztwór?? (dokładne obliczenia)
2.Oblicz ile litrów 20% roztworu kwasu solnego i ile litrów 40% roztworu tego kwasu nalezy zmieszac ze sobą aby otrzymac 20 litrów roztworu o stęzenu 30%.
3.Zmieszano 4l roztworu kwasu o stęzeniu 8% z 2l roztwory kwasu o stezeniu 6% oblicz stęzenie kwasu w otrzymanym roztworze .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:47:59+01:00
1.Zbiornik zawiera 100 l roztwru , w którym jest 12% kwasu siarkowego i 88 % wody.Ile kwasy należy dodac aby otrzymac 20-procentowy roztwór?? (dokładne obliczenia)
0,12*100+x=0,2(100+x)
12+x=20+0,2x
0,8x=8
x=10 [l]

2.Oblicz ile litrów 20% roztworu kwasu solnego i ile litrów 40% roztworu tego kwasu nalezy zmieszac ze sobą aby otrzymac 20 litrów roztworu o stęzenu 30%.
0,2x+0,4(20-x)=0,3*20
0,2x+8-0,4x=6
0,2x=2
x=10 litrów 20%
20-x=10 litrów 40%


3.Zmieszano 4l roztworu kwasu o stęzeniu 8% z 2l roztwory kwasu o stezeniu 6% oblicz stęzenie kwasu w otrzymanym roztworze .
0,08*4+0,06*2=x(4+2)
0,32+0,12=6x
6x=0,44
x=11/150 * 100%≈7%