Zadanie 1.
Motorower z chłopcem, o łącznej masie 150 kg, poruszający się z prędkością 36km/h, zahamował w czasie 20s. Oblicz średnią wartość siły hamowania.

Zadanie 2.
Z jakim przyspieszeniem będzie się poruszać klocek o masie 10 kg pod działaniem sił pokazanych na rysunku? Jaką prędkość osiągnie po czasie 2s?
(rys. w załaczniku)

!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:58:33+01:00
Zad.1
m = 150 kg
V = 36 km/h = 36000 m/3600 s= 10 m/s
t = 20 s
F = ?

F = m*a
a = V/t
F = m*V/t
F = 150 kg *10 m/s /20 s
F = 75 N

zad.2
Fw = 5 N
m = 10 kg
t = 2s
a = ?
V = ?
Fw = m*a
a = Fw/m
a = 5 N/ 10 kg ; [N] = [ kg*m/s^2]
a = 0,5 m/s^2

a = V/t
V = a*t
V = 0,5 m/s^2 * 2s
V = 1 m/s
2 3 2