1. piłka o masie 200 g odbija się od ściany tak że jej szybkość nie ulega zmianie. wielkości fizyczne które zmieniają się podczas odbicia to:
a) zwrot wektora pędu
b) wartość pędu piłki
c) zwrot wektora prędkości piłki
d) wartość prędkości piłki

2. wektor przyspieszenia ciała i wektor wypadkowej siły działającej na to ciało mają taki sam kierunek a ponadto:
a) takie same zwroty i proporcjonalne wartości
b) takie same zwroty i te same wartości liczbowe
c) przeciwne zwroty i te same wartości liczbowe
d) przeciwne zwroty i proporcjonalne wartości

3. dziewczynka biegnąca alejką w prawo wskakuje na stojący na alejce wózek. jeżeli tarcie między wózkiem a podłożem jest pomijalne to można stwierdzić że dziewczynka wraz z wózkiem:
a) będą poruszać się w prawo bez względu na masę dziewczynki masę wózka
b) będą poruszać się w lewo bez względu na masę dziewczynki masę wózka
c) będą poruszać się w prawo jeśli masa dziewczynki jest większa niż masa wózka a w lewo jeśli masa wózka jest większa niż masa dziewczynki
d) nie będą poruszać si jeśli masa wózka jest większa niż masa dziewczynki

2

Odpowiedzi

2010-03-24T20:36:11+01:00
1) a i c (zwrot i kierunek pędu jest taki sam jak prędkości)
2)wszystkie odpowiedzi są być poprawne, przyspieszenie to może być zarówno "rozwijanie prędkości", jak i jej zmniejszanie, a masa może wynosić 1 kg, a może być też inna. Kierunek, to nie w prawo lub w lewo, (to jest zwrot), ale kierunek to np. poziomo lub pionowo. a~F a współczynnikiem proporcjonalności jest masa ciała (F=am)
3)a (z zasady zachowania pędu):
M-masa wózka v2 - szybkość końcowa
m-masa dziewczynki v - szybkość początkowa dziewczynki
vm=v2(M+m) więc prędkość będzie nie zależnie od mas, a jej kierunek i zwrot będzie taki sam jak u prędkości początkowej dziewczynki
2010-03-24T20:36:40+01:00