Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach:
a)5cm, 3,5 cm, 8cm b) 1,2dm, 15cm, 0,2m
Zad.4 wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego mają równe długości i ich suma wynosi 37,5 cm
a) Narysuj ten graniastosłupa
b) Oblicz pole jego powierzchni.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:10:44+01:00
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach:
a)5cm, 3,5 cm, 8cm
pc- 5*3,5*2+5*8*2+3,5*8*2=35+80+56=171 (cm2)


b) 1,2dm, 15cm, 0,2m

12*18*2+12*20*2+15*20*2=432+480+600=1512 (cm2)