Odpowiedzi

2010-03-24T17:56:08+01:00
Po wysłuchaniu wystąpień świadków i oskarżonej i biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Sąd orzeka:
Oskarżona jest świadoma zarzucanych jaj niegodziwości.
Sąd przychyla się więc do wniosku prokuratora i skazuje na śmierć w męczarniach.. Uważam sprawę za zakończoną..
1 1 1