1.Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce:
a) cm 0,007 m = 0,007 × 100 cm = 0,7 cm
b) cm 0,006 dm =
c) dag 0,00065 kg =
d) g 0,00852 dag =
e) kg 0,000005 t =
f) cm 0,03 km
g) dag 0.000064 t =

2. Wpisz znak > lub < :
a) 0,027 m 27,1 cm
b) 0,287 m 28,9 cm
c) 0,002 kg 1,9 g
d) 0,33 dm 3,35 cm

2

Odpowiedzi

2010-03-24T17:57:24+01:00
B) = 0,006dm * 10cm = 0,06cm
c) = 0,00065kg *100dag = 0,065dag
d) = 0,00852 dag * 10g = 0,0852g
e) = 0,000005 t * 1000kg = 0,005kg
f) = 0,03 km *100000cm = 3000cm
g) = 0.000064 t *100000dag = 6,4dag

2.
a) 0,027 m < 27,1 cm
b) 0,287 m < 28,9 cm
c) 0,002 kg > 1,9 g
d) 0,33 dm < 3,35 cm
35 4 35
2010-03-24T18:00:15+01:00
B)=0,006 x 10cm=0,06cm
c)=0,00065 x 100dag=0,065dag
d)=0,00852 x 10g=0,0852g
e)=0,000005 x 1000kg=0,05kg
f)=0,03 x 100000cm=3000cm
=0,000064 x 100000=6,4dag
Zadanie 2.
a) 0,027m<27,1cm
b)0,287m<28,9cm
c)>
d<
38 4 38