Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:55:32+01:00
1. Polski Czerwony Krzyż -niesie pomoc wszystkim potrzebującym,
2.Caritas Polska-organizuje działania pomocowe za granicą i w Polsce
3. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - chyba każdy wie ;)
4.Polska Akcja Humanitarna - niesie pomoc ofiarom wojen i kataklizmów za granicą i w Polsce oraz uchodźcom
5.Fundacja SOS-obejmuje opieką osoby zagrożone ubóstwem

proszę ;)
3 3 3
2010-03-24T18:14:17+01:00
Caritas Polska
-pomaga finansowo rodzinom ubogim ,samotnym matkom,dokarmia dzieci z ubogich rodzin w szkołach,organizuje pomoc dla krajów objętych kataklizmami,organizuje kolonie dla ubogich dzieci

Bezpieczna Młodość im. "Grzegorza".
-stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy ludziom młodym, ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom, znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Federacja Polskich Banków Żywności
-Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi, których celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.

Ami
-fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja, dogoterapia, masaże, terapie.

Bezpieczeństwo Dziecka
-stowarzyszenie zajmuje się bezpieczeństwem dzieci. Punkt konsultacyjny dla dzieci-ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego. Grupa informacyjno-edukacyjna dla ofiar przemocy w rodzinie.

Anastasis
-stowarzyszenie niosące pomoc młodym ludziom zagrożonym uzależnieniem i już uzależnionym.

Polska Akcja Humanitarna
- pomoc uchodźcom, repatriantom ,natychmiastowa,misje zagraniczne, Program Pajacyk

1 5 1