1.Oblicz objętosć graniastosłupa,którego podstawa jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych 5cm i 4cm,a wysokosc graniastosłupa jest równa 95cm.
2.Objętość graniastosłupa prostego o podstawie trójkata prostokatnego jest równa 200cm.Oblicz wysokość graniastosłupa,jeżeli prostopadłe krawędzie podstawy są równe 4cmi 10cm.
3.Oblicz objętosć graniastosłupa o podstawie rombu,w którym jedna przekatna jest rowna 8cm,druga stanowi3/4 pierwszej,a wysokosć graniastosłupa jest o 2cm dłuzsza od danej przekątnej rombu.
4.Oblicz objętość graniastosłupa o podstawie trójkata,kjeżeli pole powierzchni każdej z podstaw jest równe 16,4cm,a wysokosć bryły jest równa 12,5c,.


Proszę o wszystkie wzory i równiania!Daje najnaj!Dam 5 gwiazdek!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T17:58:42+01:00
Zad. 1
1.P=5*4:2=10
H=9,5
V=p*h
V=10*95
V=950 cm³

zad.2
Pp.= 4 dm razy 10dm :2 = 20dm 2
V= 200dm 3
V= 200dm 3 : 20dm 2= 10 dm
Odp.: Wysokość graniastosłupa wynosi 10 dm .


zad3.
8*3/4=6
p-=6*10/2=30
o=30*8=240


zad4.
o=16,4*12,5=205
objętość to 205


2 3 2