1. Oblicz w jakiej ilości bromku wapnia CaBr[2] znajduje się 80g wapnia.
2. W pewnym tenku siarki zawartość procentowa siarki wynsi 50%. Obicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i na tej podstawie napisz wzór sumaryczny tego tenku.
3. Oblicz skład procentowy (procent masowy) pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia. Stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4 : 7.

Proszę o szybkie odpowiedzi. :)

1

Odpowiedzi

2013-06-09T17:09:28+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mCaBr2=200u
mCa=40u
200g CaBr2------40g Ca
xg CaBr2---------80g Ca
x = 400g CaBr2

 

2)

SxOy

mS=32u   (x)

mO=16u   (y)

32x/16y = 50/50

1600x = 800y

2x=y

x : y = 1 : 2

SO2

 

3)

mCa : mCl = 4 : 7

%Ca = (4/11)*100% = 36,4%

%Cl = (7/11)*100% = 63,6%

 

3 5 3