Pytanie1.Obwód prostokąta jest równy 36. Jeden z boków jest dwa razy dłuższy od drugiego. Ile wynosi pole tego prostokąta?

A) 32

B) 50

C) 72

D) 98

Pytanie 2. Długość jednego boku prostokąta powiększono o 10%, a drugiego zmniejszono o 10%.

Czy pole tego prostokąta ulegnie zmianie?

A) tak

B) nie

Pytanie 3. Dany jest prostokąt o wymiarach 645 i 25. O ile należy zwiększyć jego długość, aby pole jego zwiększyło się o 875

A) 25

B) 30

C)35

D)40
Plis potrzebuje to dobrze!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-24T17:56:50+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:59:18+01:00
1.
a - dł. jednego boku
b - dł. drugiego boku (=2a)

2a + 2*2a = 36
6a = 36
a = 6
b = 12
P = 72, Odp. C)

2.
boki - a, b
P1 = ab
0,9a, 1,1b
P2 = 0,9a * 1,1b = 0,99ab
Odp. A)

3.
875 : 25 = 35
Odp. C)
2010-03-24T18:00:51+01:00