Monarchia parlamentarna w Polsce

1co to był parlament Anglii o czym decydował
2. Pod rządami jakiego króla doszło do wojny domowej
a.kto popierał króla
b. kto popierał parlament
3kiedy w Anglii przywrócono monarchię
4. co wydarzyło sie w 1688r
5. jaką zasadę wprowadził w Anglii po wydaniu ustawy o roli parlamentu w państwie.
6. którzy królowie angielscy chcieli wprowadzić w 17w absolutyzm

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:25:01+01:00
1.
Parlament brytyjski składa się z 3 członów:
* monarchy
* Izby Lordów
* Izby Gmin

Czym się zajmuje parlament angielski?
a) Władzą ustawodawczą- czyli trzy człony ustanawiają nowe prawa itp
b) Nadzór nad pracą rządu- czyli władza jest zmuszona do wyjaśnień dotyczących nowych praw czy ustaw
c) Kontrola finansów państwa- czyli ustalanie podatków

2.
Do wojny domowej doszło pod rządami króla Karola I.
a) Króla popierała Izba Lordów i Izba Gmin
b) Parlament popierał Oliver Cromwell

3.
Monarchia Konstytucyjna została przywrócona w Anglii w 1689 roku.

4.
1688 rok- w Anglii zaczęła się Chwalebna Rewolucja

5.
Nowa konstytucja wprowadziła zasadę ostateczności wszystkich orzeczeń.