Odpowiedzi

2010-03-24T17:59:15+01:00
Adoracja to oddawanie Bogu czci i uwielbienia, chociaż wyraża się nie tylko w postaci słów, ale niejako poza słowami ponieważ jest stanem duszy. Brak zakochanych w Bogu ludzi stanowi głęboki kryzys Kościoła. Nie wystarczą formy w postaci gestów lub innych znaków utożsamiających oddanie Najwyższemu boskiego szacunku. W znaczeniu religijnym jest to akt czci człowieka odczuwającego swoją zależność i niższość , nawet jakby nicość.
Adoracja jest postawą stworzenia - wywyższaniem Boga i pomniejszaniem siebie. Dzięki tej postawie duchowej patriarcha pojął, że człowiek podejmuje dialog z Bogiem w postaci gestu- dobrowolnego uniżenia się , gdy pada na twarz w swojej zupełnej bezradności, albo wznosi ręce do nieba, oczekując że "siła z góry" uzupełni niewydolność ludzkiej interwencji.

22 3 22