Odpowiedzi

  • anŚ
  • Początkujący
2010-03-24T18:10:26+01:00
Święta Dominika

Alicja Dominika jest czczona w całym Imperium jako inicjatorka błyskawicznego przewrotu, który zakończył żywot lorda Vandire i wprowadzone przez niego niesławne Rządy Krwi. W burzliwym okresie przywracania stabilności mocarstwa postąpiła zgodnie z edyktami Sebastiana Thora powołując do życia formację Sióstr Wojny i zakładając swój własny żeński zakon - Zakon Hebanowego Pucharu.

Dominika uczestniczyła w wielu krucjatach mających miejsce po obaleniu Vandire. Sprawowała pieczę nad swymi mniszkami przez następnych kilkaset lat, dopóki jej życie nie dobiegło końca w trakcie pacyfikacji Świata Frideswide. Legendy mówią, że uniknęła setek wystrzelonych w jej stronę pocisków, lecz w końcu uległa jednej wiązce lasera, która przepaliła nadwerężony element napierśnika i ugodziła ją prosto w serce.

Emblematem zakonu Dominiki jest wypełniony czaszkami i płomieniami hebanowy puchar, symbol przerażającej prawdy, jaka została jej objawiona podczas audiencji przed Złotym Tronem. Tylko garstka obecnie żyjących ludzi zdaje sobie sprawę z prawdziwego znaczenia tego emblematu i jego genezy.