1)Przedstaw cele pracy organicznej.
2)Odpowiedz w jaki sposób Polacy z zaboru pruskiego bronili się przed germanizacją.
3)Wyjaśnij dlaczego literatura i sztuka odegrały ważną rolę w obronie polskości.


P.L.A.S.T.Y.K.A.!!-POMOŻESZ BEDZIE NAJ NJAJ!!
Czym różni się łuk zamykający od góry okna kościoła gotyckiego od łuku okien romańskich?

BŁAGAM TYLKO PISZCIE DO KTÓREGO ZADANIA TO JEST!!!
BEDZIE NAJ

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:20:58+01:00
Odp. do zadania z plastyki:

Okna gotyckie były duże i zakończone ostrymi łukami, a okna romański były wąskie i zakończone półkolistym łukiem.
105 3 105