A- gdyby sokół mógł leciec z prędkością 120 km/h to pokonywałby
- w ciągu 1 h ile metrów
- w ciągu 1 minuty ile metrów
- w ciągu 1 sekundy ile metrów
b- gdyby sprinter mógł biec stale z prędkością 10 m/s to pokonywałby
- w ciągu 1 minuty ile metrów
- w ciągu 1 godziny ile metrów
- w ciągu 1 godziny ile kilometrów

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T13:57:14+01:00
A- gdyby sokół mógł leciec z prędkością 120 km/h to pokonywałby
- w ciągu 1 h ile metrów-
120000 bo 120*1000=120000
- w ciągu 1 minuty ile metrów-
2000 bo 120000:60
- w ciągu 1 sekundy ile metrów-
2000:60=33,(3)
b- gdyby sprinter mógł biec stale z prędkością 10 m/s to pokonywałby
- w ciągu 1 minuty ile metrów
10m/s * 60s=600m
- w ciągu 1 godziny ile metrów
600m*60min=36000m
- w ciągu 1 godziny ile kilometrów
36km bo 36000m=36km
2009-10-29T13:57:32+01:00
A- gdyby sokół mógł leciec z prędkością
120 km/h to pokonywałby
- w ciągu 1 h - 120*1000m=120000metrów
- w ciągu 1 minuty 120000m:60min=2000metrów
- w ciągu 1 sekundy - 2000m:60s=33,(3) metrów
b- gdyby sprinter mógł biec stale z prędkością 10 m/s to pokonywałby
- w ciągu 1 minuty - 10*60s=600metrów
- w ciągu 1 godziny 600m *60min=36000metrów
- w ciągu 1 godziny 36000m:1000m=36 kilometrów
2009-10-29T13:59:44+01:00
A)
-120000 m
- 2000 m
- 33 ⅓ m

B)
- 600 m
- 36000 m
- 36 km