-Kim byli.
-co zrobili
Postacie: henryk walezy i inni władcy elekcyjni, stanisław żułkiewski, stefan czerniecki,karol chodkiewicz bohtan chmielicki, ludwik XIV, TADEUSZ KOŚCIUSZKO, JERZY WASZNKTON, MAKSYMILIAN ROBERSPIERRE.
MAJA BYĆ WSZYSCY!!

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:35:32+01:00
Taka uwaga - połowa imion, które napisałaś są złe.

Henryk Walezy - pierwszy elekcyjny król Polski oraz ostatni król Francji z dynastii Walezjuszy. Nieudolny władca, zbiegł z Polski do Francji po śmierci swojego brata, który był królem francuskim. Zapoczątkował zobowiązania władców elekcyjnych, które nazywają się "artykuły henrykowskie". Brał udział w nocy św. Bartłomieja w Paryżu, co budziło sprzeciw polskiej szlachty na elekcję tego króla.

Stefan Batory - drugi król elekcyjny. Zreformował armie, utworzył piechotę wybraniecką. Udało mu się wygrać wojnę z Rosją, zdobył Inflanty. Mąż Anny Jagiellonki.

Zygmunt III Waza - król Szwecji z dynastii Wazów oraz król Polski. Prowadził zatargi z kozakami o rejestr kozacki. Konflikt trwał ten przez kilkadziesiąt lat. Jako, że był królem Szwecji, jego stryj miał pretensje o tron szwedzki. Spowodowało to zdetronizowanie Zygmunta oraz wojny ze Szwecją (1601 do 1629 z przerwami). Przeniósł stolice Polski z Krakowa do Warszawy. Za jego panowania miał miejsce Rokosz Zebrzydowskiego. Jeden z najlepszych władców Polski.

Władysław IV Waza - czwarty król elekcyjny Polski, starszy syn Zygmunta III Wazy, tytularny król Szwecji oraz chwilowy car Rosji. Prowadził liczne wojny z Rosją, które kończyły się wygranymi dla Polaków. Udało mu się zdobyć tytuł cara Rosji dzięki właśnie tym dokonaniom wojennym. Jeden z najlepszych władców Polski. Mógł zostać królem Szwecji ale pod warunkiem przejścia na protestantyzm, który obowiązywał w Szwecji. Niestety odrzucił tą propozycję razem z ojcem. Za jego panowania miało miejsce powstanie kozackie.

Jan II Kazimierz - król Polski oraz Szwecji. Za jego panowania miał miejsce Potop Szwedzki, podczas którego zbiegł z kraju. Wcześniej, prowadził wojnę z kozakami, którzy domagali się większych praw oraz zwiększenie rejestru kozackiego. w 1668 abdykował i wyjechał z Polski do Francji, gdzie wstąpił do klasztoru.

Stefan Czarniecki - Hetman polny koronny. Był jednym z najwybitniejszych dowódców Polski w historii. Brał udział w bitwie pod Chocimiem, gdzie wykazał się wielkimi zdolnościami taktycznymi i Polska odniosła zwycięstwo. Po wybuchu powstania Chmielnickiego już w pierwszej bitwie pod Żółtymi Wodami dostał się do niewoli. Szybko wypuszczony, w 1653 roku wziął odwet na prześladowcach, krwawo pacyfikując Bracławszczyznę. Dzięki jego dokonaniom, Polska szybko pokonała Szwedów podczas Potopu.

Stanisław Żółkiewski - Hetman wielki koronny. Jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej.W 1620 roku, usiłując uprzedzić wielki najazd turecko-tatarski, wyprawił się do Mołdawii, lecz w bitwie pod Cecorą nad Prutem poniósł porażkę.
Zmuszony do odwrotu, zginął bohatersko w stepach nad Dniestrem koło Mohylowa, chcąc "trupem swym zawalić drogę do Rzeczypospolitej".

Jan Karol Chodkiewicz - Hetman wielki litewski. Podczas kampanii wojennej wykazał talent w zdobywaniu twierdz, wykorzystując siłę i szybkość polskiej jazdy, parokrotnie rozbijał silniejsze wojska szwedzkie szaleńczymi szarżami husarii. Tak było w 1604 roku pod Białym Kamieniem i rok później pod Kircholmem nad Dźwiną , gdzie całkowicie zniszczył trzykrotnie silniejszego wroga.

Zenobi Bohdan Chmielnicki - Hetman kozacki. Szlachcic polski. Był przywódca i inicjatorem kozackiego powstania na Ukrainie oraz Dzikich Polach w 1648 roku. Jeden z najwybitniejszych dowódców kozackich.

Ludwik XIV - Król Francji. Jeden z władców absolutnych. Gdy był za młody, aby objąć tron, to rządy sprawował kardynał Marzin oraz Richelieu. Zbudował pałac w Wersalu. Był jednym z największych mecenasów sztuki w historii.

Tadeusz Kościuszko - Jeden z najwybitniejszych dowódców. Przywódca powstania kościuszkowskiego. Absolwent Szkoły Rycerskiej. Pomagał w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Maksymilian Robespierre - Filozof, doskonały mówca. Stał na czele jakobinów podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Współtwórca konstytucji francuskiej, która jest uznawana obecnie za najbardziej demokratyczną w tamtych czasach.

George Washington - Pierwszy prezydent USA w historii. Uważany jest za ojca narodu. Wybitny dowódca wojskowy. Dzięki jego wybitnym zdolnościom udało mu się wygrać wojnę o niepodległość USA.
34 4 34