Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:59:16+01:00
Zło jest antynomią, przeciwieństwem dobra, istnieje od początku stworzenia świata. Jego przyczyną są zarówno uczucia (jak np. zazdrość, obojętność, nienawiść), posłuszeństwo, głupota, bunt przeciwko Stwórcy, strach o życie, obawa przed utrata władzy, jak i wpływ innych ludzi, wpływ systemu panującego w danym kraju, czasami wręcz satysfakcja chorej psychiki, czerpanie przyjemności z cierpienia ofiary. Ponadto groźne choroby, jakie spotykają ludzi w życiu są często przez nich określane złem. Zło towarzyszy ludziom na każdym etapie ich życia, bez względu na narodowość, wyznanie, kolor skory, wiek. Jest wszechobecne, czasami dotyczy nas jakby mniej, gdy - jest tematem filmów, widowisk teatralnych, książek. Często jednak zło dotyka bezpośrednio nas samych, pozostawiając w nas swój ślad, ślad w psychice i wtedy człowiek nie patrzy na nie przez pryzmat ekranu, książki, lecz doświadcza go, staje się jego ofiarą. Należy jednak zrozumieć różnice miedzy złem pochodzącym od człowieka, (który łamie ogólnie przyjęte normy zachowania, prawa, wyrządzając tym samym krzywdę innym), a złem, na które człowiek nie ma wpływu, i z którym musi sobie radzić. Każdy człowiek posiada wolną wolę i to od niego samego zależy, jaki jest. Bywa, ze chcąc przetrwać, musi dostosować się do warunków, w jakich żyje. Te warunki często są odgórnie narzucone przez środowisko, w którym żyje, oraz przez ludzi, z którymi ma kontakt.. Skutkiem zła jest cierpienie, osłabienie charakteru, psychiki, bądź jej całkowite zniszczenie. Pomijając mitologie i niektóre wątki biblijne zło pochodzi tylko i wyłącznie z człowieka.
1 5 1