Odpowiedzi

2010-03-24T18:03:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
P = 324 π cm²
P = 4 π r² - wzór na pole powierzchni kuli
zatem 4 π r² = 324 π cm² ---> r² = (324 π cm²) : (4 π) = 81 cm²
dlatego r = √81 cm = 9 cm
V = (4/3) π r³ = (4/3) π ( 9 cm)³ = (4/3)*729 π cm³ =
= 972 π cm³.
Odp. V kuli równa się 972 π cm³.
16 4 16
2010-03-24T18:06:11+01:00
P=4πr²
V=₃⁴ πr³
4πr²=324π // 4π
r=√81
r=9

V= ₃⁴π*9³= ⁴₃ π*729= 972π
6 2 6
2010-03-24T18:06:45+01:00
P=324π cm²
P=4πr²
4πr²=324π /:4π
r²=81
r=9
V=4/3πR3 (cztery trzecie pi er sześcian)
V=4/3π729=972π
Odp: V=972π cm3
10 3 10