Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T21:31:53+01:00
Napisałem Ci z tłumaczeniem:
1. Ich bin Gestern ins Kino gegangen.
Wczoraj poszłem do kina.
2. Meine Mutter hat Frühstück gemacht.
Moja mama zrobiła śniadanie.
3. Er hat für Test gelernt.
On uczył się na test.
4. Ich bin ins Gebirge gefahren.
Pojechałem w góry.
5. Ich habe zu Mittag gegessen.
Zjadłem obiad.
6. Sie hat Heute keine Schule gehabt.
Ona nie miała dzisiaj szkoły.
7. In der letzten Woche haben wir sehr viel gearbeitet.
W ostatnim tygodniu bardzo dużo pracowaliśmy.
8. Ich habe um 7 Uhr aufgestanden.
Wstałem o 7.
9. Er ist am 20. September geboren.
On urodził się 20 września.
10. Mein Bruder ist zu Hause gebliben.
Mój brat został w domu.
11. Sie ist bei mir gewesen.
Ona była u mnie.
12. Wir haben getroffen.
My się spotkaliśmy.
13. Er hat Cola getrunken.
On pił colę.
14. Das Buch hat auf dem Tisch gelegen.
Książka leżała na stole.
15. Die Schule ist um acht Uhr begonnen.
Szkoła zaczęła się o 8.
16. Ich habe drei Stunde geschlafen.
Spałem 3 godziny.
17. Ich habe viel geschrieben.
Dużo pisałem.
18. Ich habe Geschenk dir gegeben.
Dałem Ci prezent.
19. Ich habe meine Hausaufgabe vergessen.
Zapomniałem mojego zadania domowego.
20. Ich habe mein Heft verloren.
Zgubiłem mój zeszyt.
:)