Odpowiedzi

2010-03-24T18:01:28+01:00
Modlitwa to inaczej rozmowa z Bogiem. dzięki niej możemy zjednoczyć się z Bogiem.
21 4 21
2010-03-24T18:01:46+01:00
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Modlitwa jest aktem porozumienia, łącznością duchową, a nie rytuałem. Nie jest automatycznym potokiem bezsensownych słόw, o ktόrych wspomina Jezus, kiedy mόwi : « A będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz Ja ich nie wysłucham ». Dla kogoś kto wierzy w Boga, modlitwa jest rzeczą zasadniczą. Jezus powiedział : « Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i mόdl się do Ojca twego, ktόry jest w ukryciu ».

14 4 14
2010-03-24T18:02:08+01:00
Modlitwa – najważniejszy rytuał i jedna z podstawowych form kultu religijnego. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot, mogących być lub będących przedmiotem kultu (bogowie, święci, aniołowie), czyli do sfery sacrum. Jeżeli modlitwa jest werbalizowana, określana jest jako ustna, jeżeli nie jest wokalizowana, nazywana jest modlitwą myślną.

Modlitwy dzieli się ze względu na ich charakter. Wyróżnia się więc modlitwy uwielbiające (uwielbienia), dziękczynne oraz błagalne. Niejednokrotnie modlitwy zawierają dowolny układ powyższych, co prowadzi do dalszego ich podziału pod tym względem (np. modlitwy dziękczynno-błagalne).
13 3 13