Ułóż równania reakcji chemicznych:
1 Tlenek potasu + kwas siarkowy (IV)
2 Tlenek wapnia + kwas azotowy (V)
3 Wodorotlenek żelaza (III) + kwas chlorowodorowy
4 Wodorotlenek glinu + kwas siarkowy (VI)
5 Wapń + kwas fosforowy (V)
6 Cynk + kwas azotowy (V)

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:55:07+01:00
1. K₂O + H₂SO₃ -> K₂SO₃ + H₂O
2. CaO + 2 HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂O
3. Fe(OH)₃ + 3 HCl -> FeCl₃ + 3 H₂O
4. 2 Al(OH)₃ + 3 H₂SO₄ -> Al₂(SO₄)₃ + 6 H₂O
5. 3 Ca + 2 H₃PO₄ -> Ca₃(PO₄)₂ + 3 H₂
6. Zn + 2 HNO₃ -> Zn(NO₃)₂ + H₂