Zad1Sznurek długości 12m został rozciągnięty na dwa kawałki.Z każdego z kawałków utworzono okrąg . Oblicz sumę kół ograniczonych tymi okręgami ,jeśli one miały długość ;
a)8m i 4 m.

Zad 2
Bulaj ma średnicę 40cm. Ile bulajów wypuszcza tyle światła, co okno o wymiarach 125cm x 90 cm?

1

Odpowiedzi

2009-10-29T14:29:06+01:00
Zad.1.

Obwód pierwszego koła = 8 m = 2 π r
r = 8 m / 2π = 4cm / π
Pole1 = π (4 m / π)² = 16 π m²

Obwód drugiego koła = 4 m = 2 π r
r = 4 m / 2π = 2 m / π
Pole2 = π (2 m / π)² = 4 π m²

Pole1 + Pole2 → 16 π m² + 4 π m² = 20 π m²

Zad.2.

Pole tego czegoś = π (20cm)² = 400 π cm² ≈ 1256 cm²

Pole okna = 125cm * 90 cm = 11 250 cm ²

Pole okna / pole tego czegoś ≈ 11 250 cm² / 1 256 cm² ≈ 9

Pozdro)
1 1 1