Przedstaw podane prędkości w innych jednostkach wynik zaokrąglij
tornado- wiatr o zmierzonej prędkości to 510 km/h
510 km/h=ile m/h= ile m/s
halny-ciepły porywisty wiatr o prędkości 310 km/h
310 km/h=ile m/h=ile m/s
wicher- gwałtowny wiatr o prędkości 20 m/s
20 m/s=ile m/h=ile km/h
powiew-słaby wiatr o prędkości 7 km/h
7 km/h=ile m/h=ile m/s
tajfun-cyklon tropikalny o prędkości 85 m/s
85 m/s=ile m/h=ile km/h
huragan-wiatr o prędkości 78 m/s
78 m/s=ile m/min=ile km/h

2

Odpowiedzi

2009-10-29T14:26:47+01:00
510 km/h=510razy 1000m/h=510000 m/h=510000/3600 m/s=5100/36 m/s
310 km/h=310000 m/h=310000/3600 m/s=3100/36 m/s
20 m/s=20/(1/3600) m/h=3600 razy 20 m/h=72000 m/h=72000 razy 0,001 km/h=72 km/h
7 km/h= 7 razy 1000 m/h= 7000 m/h=7000/3600 m/s=70/36 m/s
85 m/s= 85 /(1/3600) m/h=85 razy 3600 m/h=306000 m/h=306000 razy 0,001 km/h=
306 km/h
78 m/s= 78/(1/60) m/min=78 razy 60 m/min=4680 m/min=4680 razy 0,001/(1/60) km/h=280,8 km/h3 2 3
2009-10-29T14:35:23+01:00
510 km/h to 510000m/h i 141,6 m/s
310 km/h to 310000m/h i 86,1 m/s
20m/s to 72000m/h i 72 km/h
7km/h to 7000m/h i 1,9m/s
85m/s to 306000m/h i 306km/h
78m/s to 4680m/min i 281km/h
2 1 2