1. Jakie jest napięcie na końcach żarówki włączonej w obwód, jeżeli przeniesienie ładunku q = 50 C wymaga wykonania pracy 300 J ?

2. Przez Żarówkę płynie prąd o natężeniu I = 3,5 A w czasie t = 10 minut. Jaką pracę wykonało pole elektryczne, jeżeli na końcach żarówki panuje napięcie 4,5 V

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:31:01+01:00
1. q=50C
W=300J
U=?
W=q*U
U=W/q=300J/50C=6V
2. I=3,5A
T=10min=600s
U=4,5V
W=?
W=U*I*t=4,5V*3,5A*600s=9450J
8 3 8