Napisz równiania reakcji których substratami są :

a) sód i kwas propionowy
b) magnez i kwas mrówkowy
c) tlenek cynku i kwas octowy
d) tlenek sodu i kwas propionowy
e) wodorotlenek potasu i kwas masłowy
f) wodorotlenek wapnia i kwasu octowy

Napisz reakcje spalania całkowitego kwasu mrówkowego
podpisz nazwy produktu

Napisz reakcje spalania niecałkowitego dla kwasu masłowego

Napisz reakcje dysocjacji kwasów pentanowego , heksanowego podpisz produkty

Reakcja otrzymywania mydła

Palmitynia sodu
stearynian potasu Napisz reakcje otrzymywania

Stworzenie mydła (jak)

Narysuj wzory grupowe i podpisz z 2 pytań (1 i 2)

1

Odpowiedzi

2010-03-25T15:05:15+01:00
A) sód i kwas propionowy
2Na + 2C₂H₅COOH→ 2C₂H₅COONa + H₂
b) magnez i kwas mrówkowy
Mg + 2HCOOH → (HCOO)₂Mg + H₂
c) tlenek cynku i kwas octowy
ZnO + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Zn + H₂O
d) tlenek sodu i kwas propionowy
Na₂O + 2C₂H₅COOH → 2C₂H₅COONa + H₂O
e) wodorotlenek potasu i kwas masłowy
KOH + C₃H₇COOH → C₃H₇COOK + H₂O
f) wodorotlenek wapnia i kwasu octowy
Ca(OH)₂ + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O

Napisz reakcje spalania całkowitego kwasu mrówkowego
podpisz nazwy produktu
2HCOOH + O₂ → 2CO₂ + 2H₂O
dwutlenek węgla + woda

Napisz reakcje spalania niecałkowitego dla kwasu masłowego
C₃H₇COOH + O₂ → 3C + 4H₂O
Napisz reakcje dysocjacji kwasów pentanowego , heksanowego podpisz produkty
C₄H₉COOH + H₂O → C₄H₉COO⁻ + H⁺
anion pentanowy + kation wodoru
C₅H₁₁COOH + H₂O → C₅H₁₁COO⁻ + H⁺
anion heksanowy + kation wodoru

Reakcja otrzymywania mydła
wyższy kwas karboksylowy + zasada potasowa lub zasada sodowa→ mydło + woda

Palmitynia sodu
stearynian potasu Napisz reakcje otrzymywania
C₁₅H₃₁COOH + NaOH → C₁₅H₃₁COONa + H₂O
C₁₇H₃₅COOH + KOH → C₁₇H₃₅COOK + H₂O

na dwa pozostałe pytania nie wiem jak ci odpowiedzieć :(

1 5 1