Bardzo proszę o rozwiązanie tych dwóch zadań :)
1.Oblicz stosunek średniej energii kinetycznej ruchu postępowego atomów helu do energii kinetycznej cząsteczek wodoru przy założeniu, że temperatury gazów są identyczne.
2.Ile razy wzrośnie średnia szybkość cząsteczek gazu, jeżeli dwukrotnie zwiększymy jego temperaturę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T05:04:00+01:00
Witaj
1.
dane T1=T2=T, Mhe=4u, Mh2=2u
szukane Ek1/Ek2
Ek1 = C *T1 = C *T
Ek2 = C *T2 = C *T
Ek1/Ek2 = !
Ek1 = Ek2
Ponieważ temperatury obu gazów są jednakowe, to srednie energie kinetyczne
ruchu postępowego ich cząsteczek są także jednakowe.
2.
dane T2 = 2T1, M=const., bo ten sam gaz
szukane v2/v1
Ek1 = 0,5m[v1]2 = C *T1
Ek2 = 0,5m[v2]2 = C *T2 = C *2T1 = 2C *T1
[v2/v1]2 = 2
v2/v1 = √2
Średnia szybkość cząsteczek gazu wzrośnie √2 raza.

Semper in altum...........................pozdrawiam
7 2 7