Pytania na Sprawdzian :
1. Gdzie Bóg ogłosił dekalog ?
2. Co potwierdzają przykazania Boże ?
3. Wymień wykroczenia przeciw 1 przykazaniu ?
4.Wymień Święta nakazane kiedy są obchodzone ?
5. Wymień czyny ludzkie, które są przekroczeniem 5 przykazania.
6.Wymień czynności zprzeciwiające się 7 przykazaniu.
7. Wymień wykroczenia przeciw 8 przykazaniu.
8. Jaki okres w kalendarzu liturgicznym przygotowuje nas na przyjście Mesjasza.

BŁAGAM Was NA JUTRO NA SPRAWDZIAN
PROSZE POMÓŻCIE MI

1

Odpowiedzi

2010-03-24T19:22:45+01:00
1 na górze Synaj
2 nie wiem
3 oddawanie czci innym bogom,wiary w zabobony,bezbożność, bałwochwalstwa,wróżbiarstwa,magii, czarów, ateizmu, politeizmu,symonii,
4nie wiem
5 zabójstwo, eutanazja, samobójstwo
6kradzież, grabież,oszustwa w handlu
7krzywoprzysięstwo,obmowa, oczernianie, dwulicowość, pochlebianie
8 Zmartwychwstanie lub Boże Narodzenie
3 3 3