Proszę o przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski

2.My brother bought a car after he had left school
3.Caroline had already gone the cinema
4.Mrs.Johnson had taught history for many years
5.I wanted tu by George's new painting but he had already sold it

6.Jenny couldn't play football become she had broken her leg
7.We booked the holiday after we had looked at the brochure
8.Samantha felt tried in the race because she hadn't trained properly.

2

Odpowiedzi

2010-03-24T18:17:41+01:00
2. Mój brat kupił samochód po tym jak opuścił szkołę.
3. Caroline właśnie poszła do kina.
4. Pani Johnson uczyła historii przez wiele lat.
5. Chciałem kupić nowy obraz George'a, ale właśnie go sprzedał.
6. Jenny nie mogła grać w piłkę nożną, ponieważ złamała sobie nogę.
7. Zarezerwowaliśmy wakacje po tym, jak obejrzeliśmy broszurę.
8. Samanthcie nie powiodło się podczas prób w wyścigu, ponieważ nie trenowała odpowiednio.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:19:37+01:00
2. Mój brat kupił samochód po ukończeniu szkoły.
3. Caroline juz poszła do kina.
4.PaniJohnson uczył się przez wiele lat.
5.Chciałem nowy obraz Jerzego, ale już się sprzedał.

6.Jenny nie mogła grać w piłkę nożną ponieważ ma złamaną nogę.
7.Zarezerwowaliśmy wakacje po tym jak obejrzeliśmy je w katalogu.
8.Samantha nie dała rady w zawodach ponieważ nie została dokładnie przeszkolona.