Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-17T12:57:22+02:00

a)

(x + 1)(x - 2) + (x + 2)(x - 1) = x² - 2x + x - 2 + x² - x + 2x - 2 = 2x² - 4


b)

(4y + 3)(y - 2) - 2y(4 - 2y) = 4y² - 8y + 3y - 6 - 8y + 4y² = 8y²  - 13y - 6

 

2013-07-17T13:08:29+02:00

a)

x²-2x+x-2+x²-x+2x-2=2x²-4

b)

(4y+3)(y-2)+4y(y-2)=(y-2)(8y+3)=8y²+3y-16y-6=8y²-13y-6