Odpowiedzi

2010-03-24T18:23:37+01:00
Jan Paweł II naśladował Pana Jezusa poprzez to, że:
- zawsze dawał człowiekowi drugą szansę
- był głęboko wierzący w Boga i zawsze chętnie głosił jego słowo
- starał się pomagać ludzią zawsze, gdy go o to prosili
- był sprawiedliwy i nigdy nikogo nie potępiał
- uważał, że rozmową można więcej zdziałać niż przemocą fizyczną
- uważał, że ludzie są sobie równi i nikogo nie wolno traktować wyżej niż
drugiego człowieka bez względu na jego rangę społeczną, pochodzenie itp.
- był wrażliwy na cierpienie innych i zawsze stawał po stronie poszkodowanych,
słabszych, uboższych..