1.Napisz co znaczy termin "mecenas sztuki"
2.Kogo nazywamy człowiekiem renesansu?
3.Napisz co oznacza termin polifonia
4.Wymień jedną z części mszy
5.Jaki instrument strunowy szarpany był popularny w renesansie?
6.Napisz , kim jest lutnik
7.Jakie instrumenty powstawały w pracowni lutnika w dobie renesansu a jakie dziś?
8.Jak myślisz , dlaczego w Polsce epokę renesansu nazywamy złotym wiekiem muzyki polskiej?

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:38:04+01:00
Mecenas sztuki- osoba opiekująca się kompozytorem, malarzem, poetą, opłacała jego naukę itp.
Człowiek renesansu- był wszechstronnie uzdolniony, znał dzieła starożytne w oryginale, znał języki: grekę i łacinę.
Polifonia- utwór wielogłosowy, tzn. ma więcej niż 2 głosy o tak samo ważnej linii melodycznej.
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei (wszystkie, po kolei)
Lutnia
Lutnik zajmuje się wyrobem instrumentów smyczkowych.
Renesans- skrzypce, viole (da Gamba, da Braccio), lutnie...
Dziś- skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy...
Nazywamy ją tak, ponieważ wtedy najbardziej się rozwinęła, szła z biegiem rozwoju kultury Europy. Powstało wiele gatunków muzycznych, nowych instrumentów, podstawy teorii.
54 4 54