Zad. 1
Średnia arymetyczna liczb a i b to:
a) a+b
b)a-b
c)a+b
-------
2
d) a-b/2(ułamek)

zad2 Jednomianem podobnym do jednomianu -4x²y jest:
a)4yx²
b) -4xy
c) 2x²y²
d) 2x²y

zad 3 Które z wyrażeń nie jest jednomianem?
a) y<do sześcianu>
b) 14
c) x+1
d) p

zad 4
Obwód trójkąta równobocznego o boku 2c wynosi:
a) 6c
b) 4c
c) 2c<do szescianu>
d) 4c²

zad5
Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 3x²+5y-3x²-7y+2 otrzymujemy:
a) 6x²-2y+2
b) -6x²+2
c) 6x²+12y+2
d)-2y+2

zad 6
Które z wyrażeń algebraicznych nazwiemy iloczynem?
a) 3x +1/2y
b) 2 (x-y)
c)x+y/2
d)x-3y

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T18:22:32+01:00
Zad.1
C
Zad.2
A
Zad.3
B
Zad.4
A
Zad.5
A
Zad.6
B
3 5 3
2010-03-24T18:23:40+01:00
1c
2d, ale 2a również jest dobre
3c
4a
5d
6b
2 5 2