Hrabia barszczyk wezwał swoich podopiecznych do zbierania grzybów. ,,Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3 talary.''Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych a ile trujących

1

Odpowiedzi

2010-03-27T01:18:12+01:00
Zebrał 42 grzyby jadalne i 8 trujących