Dane są funkcje f i g określone wzorami
f(x)=-x+2 g(x)=3x+1
a)Dla jakiego argumentu funkcje f i g przyjmują te sama wartość.?
b) Dla jakiego argumentu funkcja g przyjmuje wartość 2.?
c)znajdź miejsce zerowe funkcji f.

Bardzo proszę o pomoc. Zależy mi na jak najszybszym rozwiązaniu...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:24:44+01:00
Dane są funkcje f i g określone wzorami
f(x)=-x+2 g(x)=3x+1
a)Dla jakiego argumentu funkcje f i g przyjmują te sama wartość.?
-x+2=3x+1
-x-3x=1-2
-4x=-1/:(-4)
x=1/4
b) Dla jakiego argumentu funkcja g przyjmuje wartość 2.?
3x+1=2
3x=1/:3
x=1/3
c)znajdź miejsce zerowe funkcji f.
-x+2=0
-x=-2/:(-1)
x=2
2 3 2