Odpowiedzi

2010-04-05T14:34:09+02:00
Katarzyna II, atakowana od północy przez Szwedów, zaangażowana w długotrwałe wojny z Turcją, zajęta walkami z Austrią o wpływy na Bałkanach, a z Prusami na Morzu Bałtyckim, zezwoliła Polskiej szlachcie na zebranie sejmu skonfederowanego (odbyło się to na zjeździe w Kunowie w 1787 roku), czyli takiego, którego nie można było obalić za pomocą liberum veto, a ustawy na nim uchwalane były zatwierdzane większością głosów. Na czele sejmu stanął człowiek o nieskazitelnej opinii, Stanisław Małachowski. Obrady zaczęły się 5 października 1788 roku.

Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak - Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic.


prosze o naj
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T15:17:59+02:00
Sytuacja w kraju podczas obrad sejmu wielkiego byla napieta. Wielkie domy magnacie toczyly miedzy soba spor o wplywy w państwie, w interesy wewnetrzne panstwa ingerowaly panstwa oscienne glownie Rosja z caryca Katarzyna na czele.

Na jesieni 1788 r. zawiązała się konfederacja sejmowa pod laską: Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. Układ sił politycznych przedstawiał się następującą
-obóz patriotów- skupiał postępowych magnatów
-kże porozumienia z Prusami;

- stronnictwo magnackie popierane przez ambasadora carskiego , składało się z kliku rodzin magnackich (Czartoryskich i Potockich) przeciwstawiających się wszelkim reformom i dążących do utrzymania dotychczasowego systemu władzy.
-stronnictwo królewskie ze Stanisławem Augustem