Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej równej 3,6cm.
a) NIE TRZEBA
b) oblicz jego objętosc, wiedząc że, wysokość graniastosłupa jest o 1,4cm dłuższa od przyprostokątnej podstawy.


POMOCY

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T18:31:14+01:00
3,6 * 3,6 = 7,2 cm = pole trójkąta.
7,2 * 6 = 43,2 cm = objętość garniastosłupa.
ODP: objętość garniastosłupa wynosi 43,6 cm sześciennych