Do trzech probówek ze skosem agarowym w odpowiedni (właściwy) sposób posiano bakterie pochodzące z tzw. czystych kulkur. Probówki zatkano zwitkami z waty i umieszczono je w trzech miejscach o różnych temperaturach:
-w termostacie ze stałą temperaturą 30 C
- w chłodnym, nieogrzewanym pokoju w temperaturze 14-15 C
- w suszarce , gdzie panuje ok. 50 C

Obserwacji dokonyeano w tym samym czasie (po 2,4,6 dniach), porównując stan rozwoju wszystkich kultur bakteryjnych.
Okazało się, że najlepiej rozwijały się kultury w termostacie. Kultury trzymane w wysokiej lub w niskiej temperaturze rozwijały się bardzo Słabe lub wcale.

Sformułuj problem badawczy jaki analizowano w tym doświadczeniu.
Postaw hipotezę potwierdzoną uzyskanymi w tym doświadczeniu wynikami.
Zaproponuj próbę badawczą do tego doświadczenia.

Bardzo Prosze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T14:47:14+01:00
Badano wpływ temperatury na intensywność wzrostu bakterii. Badane bakterie rosną najlepiej w temperaturze 30 stopni, czyli istnieje możliwość, że są chorobotwórcze dla człowieka lub stanowią jego florę fizjologiczną (organizm człowieka ma temp. zblizoną do 30 stopni). Bakterie te mogą również rozwijać się w ciepłych źródłach lub np. w glebie przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Inny wniosek, bardziej ogólny: bakterie te rosną na podłożach sztucznych (większość bakterii środowiskowych nie ma takiej zdolności).

Pozdro)
1 5 1